کلاس های آموزشی

کلاس های آموزشی که توسط تیم خرم آی تی در لرستان برگزار می شود.
کلاس ها در بخش ها مختلف و ساعات مختلف برگزار خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات و زمان کلاس ها روی دکمه زیر کلیک کنید.

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی که توسط تیم خرم آی تی در لرستان برگزار می شود.
دوره ها در موضوعات مختلف و زمان های مختلف برگزار خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات و زمان دوره ها روی دکمه زیر کلیک کنید.